Grunntjenn dobbelfals rett 19×148 mm.

Gode råd for vedlikehold av kledning

Har du valgt å bruke kledning fra Fjellstøtt på hus eller hytte, har du vegger som vil vare lenge.

Tre er et levende materiale, og utendørs skal veggene tåle røff behandling fra vær og vind. Hele året gjennom. I generasjoner.

Kledning fra Eggedal Sag kommer i ulike grader av behandling. Vi kaller det GOD, BEDRE og BEST (Fjellstøtt). Avhengig av hvilken variant du velger, følger du opp med etterbehandling etter senest 1, 3, 5 eller 10 år. Vi anbefaler at det brukes vanntynnet akryl (dekkbeis) eller 100 % akrylmaling. Deretter anbefaler vi årlig husvask.

Kjøper du ferdigbehandlet kledning er det et krav i vårt 5- og 10-års garantisystem at du gjennomfører dokumentert ettersyn, utbedringer og vask hvert år de første fem årene.

2. Du kan variere i det uendelige

Panelvegg som myk kontrast til andre flater, eller hele rommet i beiset panel? Du bestemmer. Fordi tre er et levende materiale, vil trevegger gi ulike uttrykk, avhengig av hva du kombinerer det med.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.